Dne 5.prosince 2020 přišel Mikuláš, čert a anděl i na Český dům. Kvůli zdravotní bezpečnosti proběhlo setkání tento rok po jednotlivých rodinách. Čert měl nachystáno uhlí a brambory, ale nakonec všechny děti dostaly krásné dárky od anděla. Výrazy ve tvářích dětí jasně odrážely, že se tradiční setkání povedlo.