11. března 2017 se konal v reprezentačních prostorách Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci XXIV. Česko-slovenský reprezentační ples, který ČC-ČDM společně s Velvyslanectvím ČR v RF a Velvyslanectvím SR v RF spoluorganizoval. Oblíbená společenská akce určená české a slovenské komunitě v Moskvě tradičně přilákala množství představitelů českých podnikatelských subjektů v Ruské federaci i jejich ruské partnery.