Dne 14. září při příležitosti uvedení Bc. Michala Floruse, MBA do vedení Českého domu Moskva se setkali pracovníci Velvyslanectví a ČDM na sklence vína. Vzájemné poznání a prohloubení spolupráce bylo tématem večerního setkání, které proběhlo v uvolněné a přátelské atmosféře. Velvyslanec České republiky v Moskvě poblahopřál panu Florusovi ke jmenování.