17. března 2018 se konal v reprezentačních prostorách Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci XXV. Česko-slovenský reprezentační ples, který ČC-ČDM společně s Velvyslanectvím ČR v RF a Velvyslanectvím SR v RF spoluorganizoval. Tématem letošního plesu byla oslava 100 let společné historie Československa.