V ČDM jsme si vědomi závažnosti situace okolo pandemie COVID-19 a s ní spojené dopady na možnosti podnikání v RF. Situace je dynamická a stále se vyvíjí, a jelikož se považujeme za spolehlivého partnera pro podnikatele, nabízíme pomoc v podobě informací, které považujeme za zásadní. Sami sebe vnímáme jako informační hub, který české firmě vstupující na ruský trh, nebo již operující, dokáže poskytnout relevantní informace a dle potřeby dále nasměřovat. V oddílu Informace pro podnikatele naleznete aktuální informace, týkající se vstupu do RF, vývoje pandemie COVID-19 v RF, nejčastější dotazy od podnikatelů a další užitečné informace.

Komplex ČDM není jen informačním hubem, ale také křižovatkou ekonomického života v Ruské federaci. V projektu jednotné podpory podnikání jsou spolu s Business centrem ČDM pro české podnikatele v prostorách Českého domu Moskva zastoupeny státní agentury CzechTrade, CzechTourism a CzechInvest, které se soustřeďují na exportní aktivity a podporu cestovního ruchu.

ČDM nabízí své služby všem českým podnikatelům. Jednak obchodním subjektům začínajícím své aktivity na ruském trhu, ale i zkušeným exportérům. Naše oddělení Business centrum vyhledává kontakty na potencionální ruské partnery, informuje o výstavách a veletrzích konaných v RF, spolupodílí se na organizaci seminářů, firemních prezentací a obchodních jednání českých firem. Podrobný přehled služeb najdete v sekci Business centrum.