Business centrum ČC-ČDM

 

  • vyhledává kontakty na potencionální ruské obchodní partnery pro české firmy a zprostředkovává kontakty českých firem ruským subjektům
  • informuje o výstavách a veletrzích konaných v Ruské federaci
  • spolupodílí se na organizaci seminářů, firemních prezentací a obchodních jednání českých firem
  • zajišťuje PR prezentaci Českého centra – Českého domu Moskva
  • pravidelně se spolupodílí na pořádání vzdělávacích programů pro české exportéry
  • zprostředkovává tlumočnické a překladatelské služby
  • koordinuje svou činnost s Velvyslanectvím ČR v RF, se specializovanými vládními agenturami CzechTrade a CzechTourism, které mají rovněž svá zastoupení v objektu ČC-ČDM
  • spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS
  • zprostředkovává distribuci reklamních materiálů českých firem v prostorách ČC-ČDM
  • prezentuje České centrum – Český dům Moskva v médiích

BUSINESS CENTRUM

České centrum – Český dům Moskva
3. Tverskaja-Jamskaja 36/40
125047 Moskva

E-mail: bc@czech.cz
Telefon: +7 (495) 787 78 53
IP linka: +420 234 668 153