Dle nařízení MZV RF ze dne 21. 12. 2020 je vstup do RF s platností od 8. 2. 2021 umožněn pouze pro osoby, spadající do některé z uvedených kategorií:

Typ víza Cíl cesty Komu se poskytuje
Běžné obchodní vízum (обыкновенная деловая виза) Plnění funkce řidiče Řidičům cizí statní příslušnosti, vykonávajících mezinárodní pasažérskou a nákladní dopravu mezi státem příslušnosti a RF
Běžné obchodní vízum (обыкновенная деловая виза) Léčení Občanům cizí státní příslušnosti na pozvání zdravotního zařízení RF
Běžné pracovní vízum (обыкновенная рабочая виза) Pracovní činnost Občanům cizí státní příslušnosti za účelem výkonu pracovní činnosti, vč. vysoce kvalifikovaným specialistům
Běžné pracovní vízum (обыкновенная рабочая виза) Doprovod jako člen rodiny Členům rodiny občana cizí státní příslušnosti vysoce kvalifikovaného specialisty
Běžné pracovní vízum (обыкновенная рабочая виза) Montážní práce Občanům cizí státní příslušnosti – zaměstnancům cizích právnických osob (výrobců nebo dodavatelů), vykonávajících montážní (šéfmontážní) práce, servisní a garanční servis, postgaranční opravy dodaného do RF technického zařízení

 

 

Podle těchto informací jsou možnosti příjezdu do RF pro českého občana následující:

  • jako specialista na montáž stroje, zakoupeného v zahraničí, cíl cesty „montážní práce“ – „проведение монтажных работ
  • jako vysoce kvalifikovaný specialista (VKS), vč. členů rodiny
  • jako soukromá osoba za účelem léčení

Česká republika zatím není zařazena do seznamu zemí, jejichž občanům je oficiálně povolen vstup do RF za účelem účasti na mezinárodních veletrzích nebo obchodního cestování po RF. Ovšem existují ojedinělé výjimky, které může udělit profilový úřad/ministerstvo RF na základě žádosti ruské zvoucí strany.

Postup vyřízení povolení vstupu a podání žádosti o toto povolení má občan ČR řešit se zvoucí stranou podle zaměření cíle cesty. Ruská firma/zdravotní zařízení se má obrátit na příslušné ministerstvo a podat žádost o povolení ke vstupu do RF. Postup, včetně návodu podání žádosti jsou upraveny nařízením vlády RF z 26. 01. 2021 http://government.ru/news/41422/

Návod podání žádosti: http://static.government.ru/media/files/XwtIpiLO4gjkPIESoceXpBkzVFlZ0aYf.pdf

Unifikovaná forma podávání žádosti: http://static.government.ru/media/files/rYu6Zw1Mq4wPi2V4ub7UDxpkAO911Aro.pdf

Vzor vyplnění přihlášky zvoucí stranou: https://drive.google.com/drive/folders/1OsFFjgKMZCG6GhlqXctUw4fFJDmw3yxL

Další užitečné informace k postupu podání žádosti, k době vyřízení, k potřebným dokumentům k doložení  najdete na stránkách ZÚ ČR Moskva: https://www.mzv.cz/moscow/cz/aktuality/vysoce_kvalifikovani_specialiste_vks_a.html