Český dům Moskva obdržel prestižní Národní cenu kvality ČR v programu START PLUS a získal titul „ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE“.

Předání cen nejlepším českým firmám a organizacím se konalo v úterý 25. listopadu 2014 ve Španělském sále Pražského hradu. Národní ceny kvality jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle jednotných hodnoticích kritérií. V České republice je využíván Model excelence EFQM. Jednotlivé programy Národní ceny kvality České republiky byly vytvořeny jako jeden z nástrojů k zahájení cesty inovací a zlepšování všech činností a procesů organizací včetně porovnávání s jinými organizacemi. Na večeru pořádaném pod záštitou Miloše Zemana, prezidenta České republiky,Milana Štěcha, předsedy Senátu PČR, Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR, Jana Mládka, ministra průmyslu a obchodu, Roberta Szurmana, předsedy Rady kvality ČR, získal prestižní titul „Úspěšná organizace“ Český dům Moskva, který zároveň obdržel certifikát ISO / management kvality 9001.

Cenu převzal Mgr. Jiří Podhola, MBA, ředitel Českého domu Moskva.

Během necelých dvou let svého působení ve funkci se Podholovi podařil podstatný posun v hospodaření Českého domu Moskva v inovacích a zlepšení poskytování služeb.

Účast v národní ceně je pro nás důkazem, že naše cíle a priority jsou nastaveny optimálně a případné oblasti pro zlepšení představují impuls k dalšímu rozvoji,“ uvedl ředitel Českého domu. „Ocenění v Národní ceně kvality ČR je nejlepší garancí. Význam a prestiž Národních cen kvality znají desítky vrcholových manažerů a podnikatelů.“

Český dům Moskva představuje největší zázemí pro exportní aktivity v Ruské federaci, zároveň vytváří plaformu pro získávání kontaktů v oblasti vysokého managementu.

 

Český dům Moskva získal titul „Úspěšná organizace“ v Národní ceně kvality ČR v programu START PLUS

Program START Plus umožní i menším organizacím zapojit se do Národní ceny kvality ČR a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost a zlepšit řízení i hospodářské výsledky. Program START PLUS je zjednodušenou formou Modelu excelence EFQM. Byl spuštěn v roce 2010 a je přizpůsoben českým organizacím a firmám. Model excelence EFQM je založen na 9 kritériích, která pokryjí veškeré činnosti organizace. Prvních pět kritérií je předpokladových (tak jak to organizace dělá) a 4 jsou výsledková (výsledky vážící se k navrženým předpokladům). Celý princip je založen na pravidelném sebehodnocení organizací, tak aby bylo dosaženo postupného zlepšování mezi předpoklady a výsledky.
Uvědomujeme si, jaké úsilí a spolupráci všech zaměstnanců vyžaduje účast v Národní ceně kvality,“ vysvětluje Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR. „Současně však víme, že zapojení přináší každé firmě velmi výrazné zlepšení výsledků prakticky ve všech oblastech činnosti. Abychom vstup do Národní ceny zejména menším podnikatelům usnadnili, rozhodla se Rada kvality vyhlásit pro rok 2014 dva programy, START a START PLUS, které jsou jednodušší na pochopení a připraví firmy na práci s modelem excelence EFQM.
Zjednodušené programy START a START PLUS jsou určeny především firmám, které mají zájem překročit hranice norem ISO, dát se cestou TQM neboli totálního managementu kvality. Účast v programech jim pomůže zásadně inovovat systém řízení a obstát v tvrdém konkurenčním boji.