Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR zřízenou pro celkovou propagaci České republiky v zahraničí.  Propojují působení v oblasti kultury, podpory vnějších ekonomických vztahů a cestovního ruchu, zajišťují informační servis o ČR. Posláním Českých center je efektivní zahraniční propagace České republiky, vytváření jejího dobrého jména ve světě.

ČESKÝ DŮM MOSKVA (ČDM) je součástí sítě dvaceti šesti Českých center působících v zahraničí. Věcným rozsahem činností, charakterem a objemem poskytovaných služeb je však ČDM v porovnání s ostatními Českými centry ojedinělý. Vedle obecné reprezentace a popularizace České republiky v návaznosti na aktivity Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci, kterého je formálně nedílnou součástí, je ČDM především výjimečným zázemím pro dlouhodobě působící zástupce českých firem v Ruské federaci i pro individuální české cestovatele. ČDM je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí, disponuje 122 kancelářemi, 131 byty a 87 hotelovými pokoji. K dispozici jsou dále konferenční místnosti, salonky, business centrum, autodoprava, restaurace, pivnice, bar, tělocvična, venkovní hřiště, posilovna, sauna a další. Český dům Moskva se nachází přímo v centru Moskvy, přibližně 2,5 km od Rudého náměstí a Kremlu. V současné době je v ČDM akreditováno značné množství zástupců českých firem. Business centrum ČDM nabízí vyhledávání kontaktů na potenciální ruské obchodní partnery, informuje o výstavách a veletrzích konaných v Ruské federaci i v České republice, spolupodílí se na organizaci seminářů, firemních prezentací a obchodních jednání, zprostředkovává tlumočnické a překladatelské služby. Business centrum koordinuje svou činnost s Velvyslanectvím ČR v RF, se specializovanými vládními agenturami CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism, které mají rovněž svá zastoupení v objektu ČDM. Dále spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS.