V Českém domě Moskva jsme hrdí na zavádění a dodržování postupů, které šetří životní prostředí. 

V Českém domě Moskva (ČDM) si plně uvědomujeme dopad našeho chování a podnikání na životní prostředí a proto jsme se zavázali řídit bytovou i kancelářskou část areálu ČDM způsobem, který zajišťuje ochranu přírody.

Realizací následujících kroků systematicky a zodpovědně snížíme dopad našich aktivit na životní prostředí:

Management:

 • Princip ochrany životního prostředí je jedním ze základních  faktorů v rámci každodenních manažerských rozhodnutí a konání všech zaměstnanců ČDM.
 • Zvyšujeme povědomí o způsobech ochrany životního prostředí a povzbuzujeme naše zaměstnance k uskutečňování vhodných pracovních postupů tím, že je pravidelně informuje o možnostech vedoucích k ochraně přírody.
 • Všichni zaměstnanci se aktivně podílí na ochraně přírody a rádi poradí hostům, co mohou udělat pro životní prostředí při pobytu v ČDM.
 • Více než 70 % členů managementu chodí denně do práce pěšky.
 • 100 % členů managementu se zavázali k omezení používání výtahu při pohybu v ČDM.

Green Policy pro naše klienty:

Rádi bychom požádali hosty a klienty ČDM o pomoc při dosažení našich cílů a požádali je, aby:

 • Při opuštění místnosti vypnuli světla.
 • Při odchodu z místnosti vypnuli televizor.
 • Omezili používání klimatizace nebo topení pokud je otevřené okno ven.

Energie & voda:

 • Používáme zásady vypnutí počítačového vybavení a tiskáren pro pracovníky kanceláře pokud jej nepoužívají.
 • Před každým použitím našich tiskáren přemýšlíme, zda je nezbytné daný dokument vytisknout; na všech tiskárnách máme nastavený oboustranný a černobílý tisk.
 • Tam, kde je to technicky a ekonomicky možné, používáme úsporné žárovky.
 • Ve veřejných prostorách jsou instalována pohybová čidla, kterými šetříme elektrickou energii.
 • Při splachování WC je možno použít splachovací tlačítko „dual-flush“ pro úsporu vody.
 • Snižujeme používání škodlivých čisticích prostředků a nahrazujeme je ekologickými výrobky všude tam, kde je to možné.
 • Venkovní okrasné květiny zaléváme pouze ve večerních hodinách a tím šetříme vodu.
 • Disponujeme automatickými, případně pákovými bateriemi, které umožňují přesné a rychlé nastavení vody.
 • Používáme jednorázové papírové utěrky na veřejných toaletách.
 • Splaškové vody obsahující tuk odvádíme do kanalizace přes lapač tuku.
 • Přiváděný vzduch do vzduchotechnických jednotek částečně ohříváme v rekuperačních výměnících.

Odpadové hospodářství:

 • Zavedli jsme koše na tříděný odpad (papír, sklo, plast) a umožnili klientům třídit odpad v ČDM s námi.
 • Nebezpečný odpad (tonery, baterie, zářivky, léky apod.) třídíme a likvidujeme.
 • Zajišťujeme 100 % využití tonerů. Výměna tonerů se provádí pouze po úplném vyčerpání. Tonery vykazující vady tisku jsou používány k tisku dokumentů, u kterých kvalita tisku není důležitá.
 • Omezujeme používání výrobků na jedno použití.

 

Budeme pokračovat:

 • V pravidelném sledování naší energetické spotřeby elektřiny a vody.
 • V používání elektronické pošty tam, kde je to možné, abychom omezili používání papíru.
 • V efektivním a plánovaném nákupu zboží a materiálu, abychom snížili spotřebu pohonných hmot.
 • V aktivním a inovačním přístupu, který povede k dalším možnostem ochrany životního prostředí v rámci ČDM.

 

Pracujeme na projektech zaměřených na:

 • Aktualizaci webových stránek ČDM s informacemi pro klienty (např. informacemi o možnosti zapůjčení jízdních kol v Moskvě).
 • Snižování spotřeby energie instalací pohybových čidel pro úsporu energie v dalších částech objektu ČDM.
 • Používání více ekologických produktů, rozšířením nákupu sezónní zeleniny a místních produktů.

 

Český dům Moskva je odhodlán pokračovat svými činnostmi v ochraně životního prostředí.

Přivítáme Vaši podporu při dosahování našich cílů a oceníme veškeré doporučení, které nám pomohou k dalšímu zlepšení ekologické výkonnosti našich prostor.

Neváhejte nám poslat Vaše návrhy na e-mail: bc@czech.cz.