Stáže

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na stáž do následujících teritorií:

České centrum Berlín

České centrum New York

České centrum Brusel

České centrum Paříž

České centrum Budapešť

České centrum Rotterdam

České centrum Londýn

České centrum Sofie

České centrum Madrid

České centrum Tokio

České centrum Milán

České Centrum Varšava

České centrum Moskva

České centrum Vídeň

České centrum Mnichov

 

Vybraná česká centra v zahraničí vyhlašují výběrové řízení pro praktické stáže zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka na daná období do konce roku 2018.

České centrum Kyjev

České centrum Moskva

 

Podrobné informace o stážích a osobní dotazník ke stažení naleznete zde.

České centrum – Český dům Moskva je součástí Českých center, které jsou příspěvkovou organizací  Ministerstva zahraničích věcí České republiky.

Zde si můžete vytvořit obsah, který bude použit v rámci modulu.