Výběrová řízení na stáže v pražském ústředí

Výběrová řízení na zahraniční stáže

Podrobné informace o stážích a osobní dotazník ke stažení naleznete zde.

České centrum – Český dům Moskva je součástí Českých center, které jsou příspěvkovou organizací  Ministerstva zahraničích věcí České republiky.