Motto

„Rozumně zpracovaná vize umožní rozumně investovat do zlepšení služeb – a to nejen peníze, ale i čas a úsilí lidí.“

Český dům Moskva patří do sítě 26 Českých center v zahraničí, prezentující českou kulturní scénu na mezinárodním poli a posilující dobré jméno České republiky. Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Český dům Moskva je nedílnou součástí Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci, kde provozuje největší areál ČR v zahraničí skýtající důstojné zázemí pro dlouhodobé působení přes 100 zástupců českých firem, pro obchodní jednání, prezentace, bankety a další obchodně – společenské a kulturní akce.

VIZE Českého domu Moskva

Poskytnutí vysoce kvalitního a plnohodnotného zázemí pro občany České republiky žijící a pracující v Ruské federaci, zejména v Moskvě.

MISE Českého domu Moskva

  • zajištění bezpečného bydlení v moderních a komplexně vybavených bytech a hotelových pokojích
  • vytváření zázemí pro podnikatelské subjekty dle jejich individuálních potřeb
  • flexibilní pomoc při vyhledávání kontaktů na potencionální ruské obchodní partnery
  • zajištění vždy kvalitní gastronomické nabídky a širokých služeb relaxačně-sportovního centra
  • realizace různorodých kulturních a společenských akcí
  • a další aktivity

Chceme být více:

Otevřeným tím, že bude přijímat nové myšlenky a podporovat jejich realizaci.

Různorodým tím, že bude individuálně přistupovat ke každému zákazníkovi a s maximální pečlivostí řešit jeho podněty a požadavky.

Podnikatelským tím, že budeme vyhledávat nová obchodní partnerství, zkoumat nové trendy a flexibilně reagovat na ekonomický     a společenský vývoj v Ruské federaci.

Mezinárodním tím, že budeme nadále podporovat dobré jméno České republiky prezentací kulturních a podnikatelských aktivit.