Komplex ČC-ČDM je křižovatkou ekonomického života v Ruské federaci. V projektu jednotné podpory podnikání jsou spolu s Business centrem ČC-ČDM pro české podnikatele v prostorách Českého domu Moskva zastoupeny organizace CzechTrade, CzechTourism, které se soustřeďují na exportní aktivity a podporu cestovního ruchu.

ČC-ČDM nabízí své služby všem českým podnikatelům. Jednak obchodním subjektům začínajícím své aktivity na ruském trhu, ale i zkušeným exportérům. Jeho oddělení Business centrum vyhledává kontakty na potencionální ruské partnery, informuje o výstavách a veletrzích konaných v RF. Pravidelně pořádá vzdělávací programy ve formě diskusních fór zaměřených na obchodování s Ruskou federací.