V souladu s federálním zákonem RF č. 374-FS o migrační databázi cizinců, kteří se nacházejí v Ruské federaci je zapotřebí od ledna roku 2010 provádět registraci krátkodobých cestovatelů, kteří se ubytují na Českém domě v Moskvě.

Pro získání registrace a tím splnění zákonných podmínek pro pobyt v Moskvě Vás žádáme o předání níže uvedených dokumentů, nutných k registraci, odpovědnému pracovníkovi recepce.

Jestliže délka vašeho pobytu na území RF přesahuje dobu tří kalendářních dní, registrace musí být provedena do 24 hodin od momentu vašeho příletu/příjezdu na území RF, registrace se provádí na recepci ČD.

 

Dokumenty potřebné pro registraci:

kopii (provede recepce) vyplněné – a pasovými orgány potvrzené, migrační karty

kopii (provede recepce)  identifikační stránky cestovního pasu s fotografií

kopii (provede recepce) uděleného ruského víza

V případě nesplnění těchto podmínek Vám nebudeme moci příslušnou registraci provést, a tím se vystavujete velmi tvrdým postihům ze strany ruských orgánů.

Doporučení:

Pokud jste neobdrželi migrační kartu již v letadle, vyžádejte si ji na letišti. Potvrzenou kartu předložte společně s Vaším pasem při ubytování v recepci ČDM k provedeni povinné registrace pobytu.