5. 04. 2019: Zkouška se bude konat dne 15. června 2019 v 10.00 hod. v učebních prostorách Českého Centra v Českém domě na adrese 4. Tverskaja – Jamskaja 33/39 (7. vchod). V případě velkého počtu zájemců bude náhradní termín 16. června 2019 v 10.00 hod.

Administrativní poplatek za zkoušku je 1000,- CZK nebo 40,- EUR (informaci o dalším postupu včetně toho, jak provést platbu, obdržíte emailem po Vašem odeslání přihlášky).

Upozorňujeme, že přihlášení ke zkoušce je závazné.

Přihlásit se ke zkoušce můžete do 7. června 2019 vyplněním přihlášky na adrese https://forms.gle/MZwh6bbgQ46amzmF6 V přihlášce uveďte jméno a příjmení žaka, třídu a kontakt na rodiče. 

Informace ke zkoušce:

Jedná se o zkoušky pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí, a to z českého jazyka a předmětů, v nichž se vyučuje učivo vlastivědné povahy vztahující se k České republice – tedy vlastivěda (na 1. stupni ZŠ), dějepis a zeměpis (na 2. stupni ZŠ). Zkouška je podle současné legislativy volitelná, koná se na základě žádosti zákonného zástupce.

ZŠ J. Gutha-Jarkovského má smlouvu s MZV ČR o přezkušování žáků žijících
v zahraničí. Přesto upozorňujeme, že kmenová škola dítěte nemusí tuto zkoušku uznat. Je třeba, aby se zákonný zástupce se školou předem domluvil na tom, zda takto vykonaná zkouška bude českou školou akceptována. Praxe u dětí žijících v Moskvě je různorodá.

Zkouška je písemná: 1. – 3. třída – pouze český jazyk, 4. – 5. třída – český jazyk
a vlastivěda, 6. – 8. třída – český jazyk a dějepis (pouze české dějiny), 9. třída – český jazyk, dějepis a zeměpis.

Výsledky zkoušky budou známé bezprostředně po jejím ukončení.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně rámcového obsahu jednotlivých zkoušek neváhejte kontaktovat přezkušující pí. Jitku Kendíkovou. E-mail: j.kendikova@gmail.com.

V případě organizačních otázek kontaktujte pí. Irinu Šuranovou.

E-mail: obrazovanie@czech.czsuranova@czech.cz

Tel: +7 916 148 16 93